Playground Earth®

Thema pagina

Playground Earth, Spel der Ervaringen

De wereld is perfect in balans

De wereld in zijn geheel kent een perfecte balans. Maar ver­moe­delijk komt dit zeer on­geloof­waardig over. Zeker wanneer je ziet wat er allemaal om ons heen gebeurt. Het is een wereld vol met oorlog, geweld, onder­drukking, misbruik, hebzucht, onvrede en armoede. Al deze onrusten nemen met de dag toe. Omdat wij met onze huidige kennis het geheel als een zeer complexe materie waarnemen, is het bijna on­mogelijk om deze wereld te omschrijven als de perfecte balans. Nu is ons gehele bestaan opgebouwd uit energie. Een van de belangrijkste kenmerken van energie is dat deze uit twee tegen­over­gestelde polen bestaat. Deze beide polen zijn van elkaar afhankelijk. Omdat alles in ons leven uit energie bestaat, geldt dit ook voor alle gebeurtenissen. Daarom is er bij alle gebeurtenissen altijd een tegen­over­gestelde energie aanwezig. Het is de Yin en de Yang, altijd het één en het ander. De optelsom van tegen­over­gestelde polen kan niet anders dan nul zijn. Hierbij zijn de beide zijden gelijk en dan is het gezamenlijk weer in balans. Zelfs wanneer je alle energieën in het gehele universum bij elkaar optelt, is de uitkomst exact nul. De perfecte balans.

ECHTER ...

Wanneer wij een van de beide polen als een afzonderlijk element bekijken, dan zien wij onbalans. Dit is ook gelijk een goede omschrijving voor onszelf. Een losstaand element in onbalans. In ons gehele leven zijn wij druk bezig met het creëren van balans. Dit doen wij niet alleen door het combineren van verschillende gebeurtenissen, maar ook door de combinatie met andere personen, dieren of bezittingen.

Deze combinatie gebeurt niet alleen tussen twee personen, maar het is in vele verschillende groottes of hoeveelheden mogelijk. Neem als voorbeeld een groep personen waarbij de individuele denkwijzen met elkaar overeenkomen. Hierbij kun je spreken van een collectieve, enkelzijdige pool. Deze energie trekt op zijn beurt een tegenpool aan. Dit zou dan een andere groep kunnen zijn die een tegenovergestelde denkwijze heeft. Met deze twee duale tegenpolen zijn de energieën gezamenlijk weer in balans. Bij dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat beide polen gelijke sterktes hebben, maar ook hier kun je eindeloos combineren met aantallen, sterktes en overtuigingen. De basisregel blijft altijd gelijk. Alles wat wil bestaan heeft altijd minimaal twee tegenovergestelde krachten van energie nodig. Deze werkwijze is goed te herkennen bij veel gebeurtenissen om ons heen. Wanneer wij het nieuws op een zo neutraal mogelijke wijze bekijken, is dit principe duidelijk zichtbaar. Waar aan de ene kant een toename van voedselschaarste en armoede komt, ontstaat er aan de andere kant meer rijkdom, overvloed met al zijn bijbehorende verspillingen. Beide zijden groeien gezamenlijk even hard. Hetzelfde geldt voor de landen waar het volk onderdrukt wordt. Wanneer deze groep zichzelf bevrijdt, ontstaat er in een ander land een sterkere onderdrukking. Dit is goed zichtbaar in landen waar de onderdrukkers zeer veel geweld tegen hun eigen volk gebruiken.

Kortom, het is een constante aanvulling van twee tegenovergestelde energieën die gezamenlijk in balans zijn. Dit principe is ook van toepassing op de combinaties van mooi en lelijk, goed en slecht, rijk en arm, dader en slachtoffer, God en de Duivel, dag en nacht of warm en koud. Het geldt zelfs voor de waarheid. Omdat deze volgens het gezegde precies in het midden ligt, kent ze ook twee tegenovergestelde polen.

Wat is echt en wat is schijn

De balans die wij gezamenlijk met een voorwerp of een persoon creëren is een schijnbare en onechte balans. Dit komt doordat de balans gekoppeld is aan veel verschillende voorwaarden. Het zijn voorwaarden die nodig zijn om een balans in stand te houden. Omdat deze van elkaar afhankelijk zijn is dit ook gelijk de veroorzaker van een angst voor verlies, of erger: een angst voor tekort. Deze angsten worden meestal waargenomen als een onrustig gevoel. Helaas wordt dit dan niet in verband gebracht met het fijne gevoel dat samen met de creatie van balans komt. Met andere woorden: iets is pas echt als het zonder voorwaarde kan blijven bestaan. Dit geldt voor allerlei verschillende onderwerpen en zeker bij liefde, geluk, vrijheid en overvloed.

Het nut en doel van dualiteit

Dualiteit bestaat uit minimaal twee tegenovergestelde gebeurtenissen. Dit kan dan het goede tegenover het kwade of de Yin tegenover de Yang zijn, allemaal tegenpolen die om te bestaan, elkaar nodig hebben. Om al deze gezamenlijke krachten in balans te houden, worden eventuele tekorten altijd door aantrekking aangevuld. Het is een onophoudelijk proces van aantrekking en uitbalanceren. Nu lijkt dualiteit vaak heel zinloos, zeker wanneer je naar de slechte, lelijke of kwade zijde kijkt. Maar ik kan je vertellen dat het een heel nuttig en vooral een zeer belangrijk onderdeel is. Dualiteit is niets anders dan afscheiding en hoe groter de dualiteit, des te groter het verschil. Door dit principe is er ook niets hetzelfde. Nu veroorzaken de grote verschillen op hun beurt weer veel onvrede en onrust. Dit is weer nodig om vooruitgang in de evolutie te boeken. Het is een continu proces van leren en ervaren, wat voor de mens het best afgaat met pijn en onrust. Ons hele verleden zit vol met voorbeelden. Hierin is te zien dat er door grote onrusten vele grote vooruitgangen zijn ontstaan. Het is een koppeling die voortkomt uit onbewustheid. En hoe vervelend dit gebeuren ook is, er komt pas verandering in als een persoon volledig bewust wordt. Vanuit bewustzijn zijn pijn en onrust overbodige leermiddelen geworden.

Tijdens een proces van bewustwording ontwaakt er een inzicht over beide duale tegen-polen. Hierbij gaan wij inzien dat één pool van onszelf komt en de andere vanuit een externe bron. Deze externe bron gaat dan als een soort spiegel werken. Vervolgens komt het inzicht dat wij verschillende gebeurtenissen zelf in stand houden. En het begrip dat veel van deze processen totaal geen bijdrage leveren aan een gelukkig en prettig bestaan. Dit is zo’n moment dat je zelf de verantwoording neemt en beslist om het proces te stoppen.

Het zijn allemaal omschrijvingen die misschien heel complex of verwarrend overkomen. Zeker wanneer de dualiteit zelf ook verschillende tegenpolen bezit. En omdat alles zo met elkaar verbonden is, moet ieder onderdeel afzonderlijk uitgelegd worden. Eén ding is zeker, na het lezen van het boek Playground Earth “Spel der Ervaringen” wordt het allemaal héél logisch. Je gaat de dualiteit begrijpen, waardoor je inziet waarom er zoveel verschillende rassen, religies, denkbeelden en idealen zijn. Maar ook waarom vele personen tegenover elkaar staan en hun wil of waarheid aan de ander proberen op te leggen. Het is de ontrafeling van een principe dat dualiteit heet.

Geen A zonder B en geen B zonder A

Zoals ik in de bovenstaande thema’s omschrijf, zijn alle energieën in balans. Het maakt daarbij niet uit in welke combinatie en op welke manier zij met elkaar verbonden zijn. Gezamenlijk zijn deze altijd compleet. Met deze verbondenheid zijn de energieën interactief, zij reageren door de vele verschillende mogelijkheden met, maar ook op elkaar. Het is één groot netwerk van een ineen geweven bundel van energie.

Door al deze verbindingen is het praktisch onmogelijk een juiste volgorde in de uitleg te creëren. Eigenlijk bestaat er geen juiste volgorde. Wanneer je het onderwerp A wilt begrijpen, moet je weten hoe B werkt. Nu is het pas mogelijk om B te begrijpen wanneer je alles over A weet. Hier gebruik ik alleen A en B, maar in het leven zijn dit er veel meer, waardoor het een complex geheel lijkt. Hiermee zou je kunnen stellen dat je de inhoud van dit boek in één keer zou moeten begrijpen en weten. Je zou kunnen zeggen dat het boek noch een begin, noch een eind heeft, maar het is absoluut belangrijk alles van het begin tot het eind te lezen en te ervaren. Dit is de enige methode om ook zelf het inzicht te krijgen. Tijdens het lezen is het best mogelijk dat er ongeloof of onbegrip ontstaat. Twijfels hebben is niet erg, zolang je het maar niet afwijst of aanneemt als waarheid. Laat het open en probeer vrij van oordeel te blijven. Later, wanneer je verder leest, ontstaat er meer duidelijkheid. Dit gaat samen met vele aha-momenten van herkenning. Je zult geregeld denken: zo heb ik het nooit gezien, wat een eenvoud!

Ook HET woord gaat terug naar de basis

Het gebruik van woorden is een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste middel van communicatie. Door de eeuwen heen is de betekenis van vele woorden vaak verdraaid, verbasterd, verkeerd geïnterpreteerd, versterkt of misbruikt. Het komt maar al te vaak voor dat de woorden met de daarbij behorende energieën tegenstrijdige betekenissen hebben. Wanneer je goed luistert naar de woorden die men gebruikt, ga je steeds meer waarnemen dat men bijvoorbeeld ja zegt en gelijktijdig nee bedoelt. De echte betekenis van het woord is ver verwijderd van wat wij daarbij voelen. Daarom is het noodzakelijk om vele woorden terug te brengen naar hun oorsprong. Vanaf deze basis krijgen de woorden hun pure betekenis terug.

Een mooi voorbeeld van een verkeerd gebruikt woord is onvoorwaardelijk. Vaak hoor je mensen vertellen dat zij onvoorwaardelijke liefde geven of krijgen. Later hoor je ineens dat er vele voorwaarden aan gesteld worden. Zelfs om het te behouden blijken er zowel negatieve als positieve voorwaardes te zijn. Is dat niet vreemd? Onvoorwaardelijk betekent toch: zonder voorwaarde? Hier is de pure betekenis van het woord heel ver te zoeken.

Het zijn tegenstrijdige woorden en gevoelens. Iets wat door velen niet eens meer waargenomen wordt. Ook komt het geregeld voor dat woorden een overdreven zware betekenis krijgen. Dit valt zeker op bij woorden zoals healing, verlossing, verlichting of zonde. De basis van deze woorden is een stuk eenvoudiger dan de gemiddelde betekenis die er vandaag de dag aan gekoppeld is. Want wanneer jij de balans in jezelf creëert, heel jij jouw afhankelijkheid van een ander. Hiermee heb je de energieën in jezelf geheeld, wat een healing is. Je bent verlost van onbalans. Omdat de balans nu onafhankelijk, is kun je hem ook niet meer kwijtraken. Hierdoor verdwijnt de angst voor verlies. En dit is verlichting. Je verlicht jezelf van iets waar je last van had. En het is een zonde om het niet te doen, omdat een leven met schijnvrijheid, -liefde en -geluk de creatie is van angsten, onvrede, trauma’s en allerlei onhebbelijke en terugkerende gebeurtenissen.

Eigen verantwoording

Vrijheid en geluk zijn het geboorterecht van iedereen en daarbij wordt niemand uitgezonderd. Maar vrijheid is onlosmakelijk verbonden met eigen verantwoording. Een verantwoording die velen maar al te graag uit handen geven. En dat kan gemakkelijk zijn, want wanneer er dan problemen of fouten ontstaan, is het altijd de schuld van de ander. Dat kan dan zomaar je partner, de buren, je werkgever, de bank of misschien wel de regering zijn. Het kan natuurlijk ook door je eigen geloof komen, of misschien ligt de oorzaak dan wel bij dat andere geloof. Maar is dit wel zo verstandig? Geen verantwoording nemen betekent geen echte vrijheid ervaren. En het overgrote deel werkt op onbewust niveau. De basis hiervan is al gelegd vanaf het begin van het menselijk bestaan. Het is dan ook een diepgeworteld oerinstinct, waardoor het door velen niet eens meer waargenomen wordt.

Omdat alles een duale tegenpool heeft, worden ook hier de energieën aangevuld. Wanneer iemand de verantwoording, bewust of onbewust, alles of een klein beetje, niet zelf draagt, komt er altijd een ander die het overneemt. Op deze manier is de cirkel compleet en de bundel van energie is dan weer in balans. Maar dit is dan wel een bundel met afhankelijkheid en onvrijheid. Afhankelijkheid is dan weer de basis van misbruik en onderdrukking.

Kortom, het niet nemen van eigen verantwoording heeft uiteindelijk toch zijn gevolgen. Iedere oorzaak heeft een gevolg en bij alles wat jij doet, of dit nu bewust of onbewust is, ben jij de oorzaak. Daarom lijkt het misschien een prettig idee om geen verantwoording te dragen, maar het is dan wel de basis en de veroorzaker van misbruik en onderdrukking. Uiteindelijk ben je dan toch verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet nemen van verantwoording.

Het lijkt een complexe samenhang, maar dit komt doordat deze en vele andere gebeurtenissen nooit met elkaar in verband zijn gebracht. Hierdoor komt het geregeld voor dat er alleen maar gekeken wordt naar de gevolgen. De oorzaak lijkt dan in zijn geheel niet meer te bestaan. Dit proces is een belangrijk onderdeel dat nodig was voor onze groei in de evolutie. Maar nu is de tijd aangebroken om gebruik te gaan maken van ons geboorterecht. Dan blijft het niet alleen bij onze eigen pure vrijheid, maar tegelijk wordt die van een ander volledig gerespecteerd. En met het begrip van de inzichten vanuit het boek Playground Earth “Spel der Ervaringen” komen de eigen verantwoording en vrijheid op een eenvoudige wijze heel dichtbij.

Wachten op Verlossing!

In verschillende religies of denkrichtingen wordt gewacht op de verlosser. Deze Messias, 5e Boeddha of onder welke andere naam hij of zij gaat komen, zou de mensheid van haar pijn en lijden verlossen. Nu zijn pijn en lijden vaak het gevolg van een oorzaak die uit het onderbewuste komt. Daarom creëert de mens met onbewust gedrag, de pijn en het lijden zelf. Door het wachten op een verlosser, wordt ook hier de verantwoording bij een ander neergelegd. Waardoor de mens al lijdend door het leven gaat. En dit is op zijn beurt zonde van het leven en dat is dan een echte zonde. Daarom is het verlost worden door een ander in zijn geheel zinloos. Omdat bij het wegnemen van de gevolgen de oorzaak achterblijft. En zonder begrip van de oorzaak kun je het probleem ook niet oplossen. Het gevolg is dat het lijden weer terugkomt.

Laten wij als voorbeeld het systeem van de verlosser op een kind projecteren. Wanneer het kind nog aan het begin van de lagere school staat, heeft het nog vele leerjaren te gaan. En als hij of zij het leren als zinloos, saai en verschrikkelijk ervaart, zal het kind nog vele jaren moeten lijden. Dit lijden zou dan zomaar tot verschillende ziektes, pijnen of zelfs trauma’s uit kunnen groeien. Zoiets is toch niet fijn, zeker niet voor een kind. Daarom wil ik voorstellen om het van zijn of haar lijden te verlossen. Wij geven het kind meteen een diploma en wel van de universiteit. Dit is geweldig, met één daad is het kind verlost, bevrijd en zeer blij. Maar dat is niet alles, want er is gelijk een stukje lijden in de Aardse energieën opgelost! Een verbetering van het gehele leven. Maar wacht eens, wat heeft dit kind nu eigenlijk geleerd? Door gebrek aan kennis zal het in de toekomst zeker opnieuw gaan lijden. Laat dit nu exact hetzelfde principe zijn als dat van de verlosser die al het lijden op Aarde laat verdwijnen.

Voor het lijden op school heb ik geen oplossing, maar voor al het lijden van de mensheid over de gehele wereld is er maar één de beste. Bewust worden van al het gebeuren in het onderbewuste. Ook hier geldt dat een gebrek aan kennis, net zoals bij het kind, lijden en pijn veroorzaakt. Omdat velen niet weten wat er allemaal in het onderbewuste gebeurt, is dit te omschrijven als een gebrek aan kennis. Het is een aaneenschakeling van oorzaak en gevolg. Op een bepaald moment worden voor iedereen de pijn en het lijden te veel, waardoor er alsnog gestart wordt met het bewustwordingsproces.

Waarop of waarom zou je dan nog wachten?

De Heilige Graal

In verschillende religies en culturen wordt de Heilige Graal omschreven als een gematerialiseerd voorwerp. Deze Graal zou grote magische krachten bezitten. Juist door deze krachten worden er verschillende delen van de Aarde omgespit in de hoop hem te vinden. Volgens de mythe zou de bezitter van deze Graal de Almacht over alles en iedereen krijgen. En laat nu de macht over alles en iedereen het tegenovergestelde zijn van Almacht. Hierbij maakt het niet uit of het nu de macht over één persoon is, of de macht over de gehele wereldbevolking. Daarom is deze almacht het best te omschrijven als onmacht, die voortkomt uit angst voor tekort. Deze gematerialiseerde Heilige Graal zal dan ook nooit als zodanig gevonden worden.

Zoals ik al eerder omschreef, kan iets alleen maar bestaan en echt zijn als het zonder voorwaarden is. Echte macht is dan ook onvoorwaardelijk en heet de Almacht. Hoe vreemd het ook overkomt, macht over een ander is afhankelijkheid. Het kent de voorwaarde dat de ander het toelaat door onbewustheid. En daarom kan Almacht alleen maar een supermacht zijn over eigen en persoonlijke energieën. Een supermacht die voortkomt uit het volledige bewustzijn.

Met andere woorden: de Almacht uit de Heilige Graal is geen voorwerp, maar een kennis in de vorm van wetenschap. Deze kennis is een wereldwijd verspreide bron van informatie die gelijk de code is van het gehele bestaan. Veel van deze informatie is samengebracht in het boek Playground Earth “Spel der Ervaringen”. Hiermee kan iedereen samen met de nieuw verkregen inzichten zichzelf gaan bevrijden door vele onbewuste patronen en verstorende elementen uit het eigen leven te laten verdwijnen. Uiteindelijk zullen er geen energieën meer van andere personen gebruikt worden. Waardoor iedereen de ander ook zijn pure vrijheid geeft. Nu zal ik niet zeggen dat dit boek de Heilige Graal is, maar al de inzichten geven je wel de macht naar een ongekende vrijheid en dat is de Almacht.

De Apocalyps en de toekomst

De mens is al vele eeuwen in de ban van een einde der tijden. Onophoudelijk creëert men voorspellingen over een komende Apocalyps of een Dag des Oordeels. Om dergelijke voorspellingen geloofwaardig en krachtig over te laten komen, wordt er niet alleen verwezen naar ouden geschriften en culturen, maar ook naar dagelijkse gebeurtenissen. Veel van deze verhalen zijn gebaseerd op halve waarheden en incomplete of achtergehouden informatie. Iedereen die dergelijke verhalen verspreidt doet dit altijd uit eigenbelang. Dit kunnen financiële redenen zijn, maar meestal willen zij hiermee hun eigen angst en onzekerheid verbergen. In een wereld waarin alles beter moet zijn dan al het andere gelden angst en onzekerheid als zwakte en minder goed. Daarom wil men met het verspreiden van dergelijke verhalen anderen meer angst bezorgen dan zijzelf hebben. Hierdoor is de ander automatisch zwakker geworden. En omdat de zwakkeren zich het liefst laten leiden door een sterker en minder angstig persoon, krijgt de verspreider ook nog macht en aanzien toebedeeld. Het zijn dan wel de leidende personen die schijnbaar minder angst bezitten.

Maar ook hier is genoeg nooit genoeg, waardoor men continu meer angsten blijft verspreiden. De apocalyptische periode van 21 december 2012 was hiervan het perfecte voorbeeld. Nog nooit eerder namen de verhalen en de bezorgdheid zulke grote proporties aan. Binnen enkele jaren was het uitgegroeid tot een wereldwijde en collectieve waanzin. Een waanzin die het gehele internet liet volstromen met vele onheilspellende scenario's. En laat het internet nu een afspiegeling zijn van al datgene wat er in de mensheid omgaat. Niet voor niets zijn er zoveel programma’s op het web actief om het surf- en zoekgedrag van de vele bezoekers te registreren. Al deze gegevens worden door mediabedrijven en reclamebureaus gebruikt om hun product of dienst af te stemmen op de denkwijze van dat moment. Hierdoor werden er vele films en documentaires over de Apocalyps getoond. Desondanks werden dergelijke verhalen door velen afgedaan als onzin. Dat kwam niet overeen met de explosieve groei van de informatie. Misschien vond men het toch niet zo onzinnig en was men diep vanbinnen bang of op zijn minst bezorgd. Een gevoel dat iedereen voor zichzelf hield, zodat een ander hen niet als “zwak” kon omschrijven.

Uiteindelijk hechtte men veel waarde aan nietszeggende en incomplete verhalen. Neem nu de vermeldingen over het einde van de Maya-kalender. Een kalender die door zijn cirkelvormige werking geen einde kent, maar telkens opnieuw begint. En als de datum loopt zoals men verwacht, dan was 21 december 2012 het begin van een nieuwe cyclus. Ook werden er deze keer, net zoals bij vele andere voorspellingen, teksten uit de heilige geschriften gebruikt. Terugkerende verwijzingen die alleen angsten creëren om zo de macht en aanzien te versterken. Een zeer efficiënte methode die al vele eeuwen werkt en vermoedelijk ook in de toekomst zijn angsten in onvrijheid zal verspreiden. In ieder geval zolang als de mensheid bang wil zijn.

Zelfs de heersende en toenemende onrust werd gebruikt als aanduiding dat de wereld op die dag ten onder zou gaan. Een onrust die door de mensheid zelf gecreëerd werd en waar men vandaag de dag nog steeds mee bezig is. Maar de toename van onrust is juist een logisch gevolg van groei. Neem nu het tijdperk tussen 1650 en 1960. In deze periode is de wereldbevolking van 0,5 miljard toegenomen tot 3 miljard. De daaropvolgende 52 jaar is het doorgegroeid tot 7 miljard mensen. Dit is in 362 jaar een toename van 1300%. En tegelijk is dit een toename van personen die zich door een ander bang laten maken en zo een onderdrukt en onvrij leven leiden. Het is dan ook logisch dat er een toename van onrust waargenomen wordt. En daarbovenop komen nog de supersnelle media waar velen mee verbonden zijn. Door deze media krijgen wij wereldwijd nieuws te verwerken dat vroeger beperkt bleef tot één land of continent. En dan gingen er zelfs nog dagen overheen voordat het ons bereikte. Kortom: het nieuws bereikt ons niet alleen sneller, maar ook over een groter gebied en het bereikt 1300% meer bewoners. Dat is iets waarvan velen onrustig worden en dat wordt dan via de (social) media vermeld, met nog meer onrust als gevolg. Het is een kracht die de mens continu zelf aan het versterken is. Deze onrusten zijn vernietigende krachten, maar dat had niets met een natuurlijke Apocalyps te maken. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe datums verschenen. Datums waarop de wereld echt ophoudt te bestaan.

De toekomst is een niet te voorspellen begrip. Deze is constant in beweging. Maar met de huidige groei van angst, onrust en onvrijheid is het niet ondenkbaar dat de mensheid zijn eigen Einde der Tijden creëert. De mens is een machtig wezen, zo machtig dat hij een volledige planeet kan vernietigen. En stel je eens voor wat er zou kunnen gebeuren als men deze energieën niet tegen elkaar, maar voor en met elkaar gaat gebruiken ... ... ...

Het doel van de Mensheid

Een van de belangrijkste doelen van de mens is het leren van verschillende ervaringen. Deze ontstaan tijdens een ongekend groot aantal gebeurtenissen in vele richtingen en gradaties. Wanneer de mensheid gezamenlijk voldoende ervaring bezit, ontstaat er een mogelijkheid om door te groeien naar een volledig nieuw en hoger niveau. Hoe vreemd het ook overkomt, zo’n periode van doorgroei wordt het best waargenomen door zeer veel onrust en onzekerheid. Het is een logisch gevolg van een ongekend grote hoeveelheid gezamenlijke balans, tezamen met een enorme schat aan ervaringen.

De onrust en onvrede die wij vandaag waarnemen is dan ook het signaal en tegelijk de aankondiging van een mogelijkheid tot een geheel nieuw niveau. Deze aankondiging wordt veroorzaakt door de onrust zelf. Het is een signaal dat continu versterkt wordt tot het moment dat het door ieder mens waargenomen is. Deze versterking wordt door de mensheid zelf gecreëerd. Onder andere door de prestatiegerichte leef-, denk- en werkwijze. Maar ook door vele bedrijven en instanties, die door de tijd heen hun oorspronkelijke doel volledig voorbij zijn geschoten. Allemaal bronnen van toenemende macht, misbruik en onvrede. Deze toename zet zichzelf net zolang voort, totdat men de pijn en het lijden niet meer kan verdragen. Dit kan nog geruime tijd doorgaan, omdat de mens een zeer goed aanpassingsvermogen bezit, waardoor er een eenvoudige gewenning ontstaat. Iets wat nu al herkenbaar is aan de opmerking: “Het is nu eenmaal zoals het is”.

Ieder mens heeft de mogelijkheid om door gemakzucht of met de vrije wil de vooruitgang te vertragen. Gelukkig bezit niemand de kracht om het, op welke wijze dan ook, tegen te houden. Ergens in de tijd ontstaat er voor iedereen een moment dat pijn en lijden te veel zijn geworden. Zo’n breekpunt wordt dan wel bereikt door het leren met pijn. Ondertussen ontstaat er een groot risico, dat de onrust en onvrede zo sterk worden dat men kiest voor strijd tegen het onrecht. En hieruit ontstaat chaos, die gevolgd kan worden door een revolutie. Hoe het ook gaat verlopen, de bewustwording met de bijbehorende eigen verantwoording komt altijd. Is het niet linksom dan komt het wel rechtsom. Zelfs na een revolutie of verschillende oorlogen. Maar dan is het wel de weg van de meeste weerstand.

Kortom, als de mens deze keuzemogelijkheid niet voorbij wil laten gaan, zal ieder voor zich op tijd moeten ontwaken. En ontwaken betekent niets anders dan bewustwording waarbij je echt gaat voelen wat je voelt, weten wat je denkt en vooral ervaren wat er in het onderbewuste gebeurt. Samen met al de vernieuwde inzichten vanuit het boek Playground Earth “Spel der Ervaringen” is iedereen in staat voor zichzelf een leven in vol bewustzijn te creëren. Hierin zal iedereen in alle vrijheid zijn eigen verantwoording op zich nemen. Uiteindelijk is dit de weg naar het nieuwe en hogere niveau. Het is een niveau waarin het mogelijk is, naast het doen van vele ongekende ontdekkingen, geweldige nieuwe ervaringen op te doen. Allemaal ontwikkelingen die gebaseerd zijn op pure vrijheid, liefde en overvloed.

Wie met zijn vrije wil, de wil heeft om vrij te zijn, kiest nu voor de richting van een evolutie. Maar welke richting het ook op zal gaan, het wordt altijd Het einde der Tijden. De Apocalyps waarin de wereld ophoudt te bestaan, zoals hij nu bij ons bekend is.