Playground Earth®

e-Nieuws overzicht

Laatste bericht:

11-02-2015 Wordt je eigen Valentijn:

Zou het te laat zijn als ik jou op dit moment de beste wensen met veel voorspoed, liefde en gezondheid voor de resterende maanden van 2015 toewens? Volgens mij kan het nog net, of beter gezegd: kan het alweer. Want de vele wensen die in december 2014 naar de familie, vrienden en kennissen verzonden zijn, werden door menig mens op de eerste dag van 2015 alweer overschreven […] ⇒ klik hier om verder te lezen ⇒


Voorgaande berichten:

06-06-2014 Een sluier van geluk:

Het is alweer een halfjaar geleden dat ik in mijn nieuwsbrief (Nieuw­jaars­wens) liet weten dat geduld een schone zaak is. Daarbij vermeldde ik dat het eerste boek van Playground Earth – “De val van de opgeblazen kikker” – in de eerste helft van 2014 gepubliceerd zou worden. Helaas gaat dat niet lukken. Want telkens als de verwachte datum nabij komt […] ⇒ klik hier om verder te lezen ⇒

16-12-2013 Met veel geduld naar 2014:

Volgens een oud gezegde is geduld een schone zaak. En met een beetje geduld laten we een roerig en vooral stressvol 2013 achter ons. Want dit ‘geduld’ heeft vele verborgen leugens en oude complot­theorieën hun echte waarheid laten zien. En zelfs is Nederland door veel geduld weer uit de recessie gekomen […] ⇒ klik hier om verder te lezen ⇒

13-10-2012 Het verschil tussen evo­lutie en revo­lutie:

Ben jij ook altijd al benieuwd geweest naar de werking van ons bestaan? Naar de oorzaak en ge­volgen van alle ge­beur­te­nis­sen, de dage­lijkse dingen die wij doen, maar ook van onze woorden en gedachten? Heeft het leven eigenlijk wel een doel of gebeurt alles maar wil­le­keurig en lopen wij zin­loos achter elkaar aan? […] ⇒ klik hier om verder te lezen ⇒

05-05-2012 De vrijheid van Be­vrij­dings­dag:

Vandaag op 5 mei 2012 vieren wij alweer voor de 67e keer onze Bevrij­dings­dag. Een feeste­lijke dag waarop men niet alleen de bevrij­ding en het einde van de Tweede Wereld­oorlog viert, maar ook het feit dat wij al geruime tijd in vrij­heid kunnen leven. Althans, zo wordt er in het alge­meen wel over ge­spro­ken. Voor velen is deze bij­zondere dag een reden voor een groot feest, terwijl het voor een ander – na zoveel jaren – nog steeds het slacht­offer­gevoel, of een schaamte­gevoel als dader kan op­wekken. Ik vraag mij echter af hoe lang de mens­heid nog met haar beschul­dig­ende vinger­wijzing  […] ⇒ klik hier om verder te lezen ⇒